DUK

Home > DUK > Kokia klaviatūra naudosiuos per kompiuterinius testus?

Kokia klaviatūra naudosiuos per kompiuterinius testus?

Per klausimų su keliais atsakymų variantais testus (taip pat e. korespondencijos tvarkymo testus) kandidatams klaviatūros nereikės.

Atvejo tyrimui ir raštiškai konkrečios srities užduočiai atlikti jums bus automatiškai skirta jūsų antrosios kalbos klaviatūra. Kvietime jūsų bus prašoma patikrinti, ar nurodyta tinkama klaviatūra, ir, jei reikia, nurodyti kitą.

Jei pasirinksite kitą klaviatūrą negu ta, kuri jums skirta automatiškai, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriais sparčiaisiais klavišais, kad įrašytumėte diakritinius arba specialiuosius ženklus. Galite peržiūrėti dažniausiai naudojamus specialiuosius ženklus, kurie palaikomi testo programoje ir kuriuos galima įrašyti naudojant mygtuką „Alt“ ir klaviatūros skaitmenų sritį. Šio sąrašo galima paprašyti ir testavimo centruose.

Vertimui raštu atlikti jums bus automatiškai skirta jūsų pirmosios kalbos (konkurso kalbos) klaviatūra. Prašyti kitos klaviatūros negalite. Tais atvejais, kai kurios nors kalbos klaviatūros klavišai gali būti išdėstyti skirtingai (BG, FR, NL), suteikiama galimybė pasirinkti, kokia klaviatūra jums patogesnė. Daugiau informacijos bus pateikta kvietime.

Klaviatūrą reikėtų rinktis atsakingai, atsižvelgiant į savo testo kalbą. Kai klaviatūrą pasirinksite, nebegalėsite jos keisti, net jei norėtumėte tai padaryti nepraėjus terminui.

Jei per testą reikia naudotis klaviatūra, prieš testui prasidedant patikrinkite, ar jums skirta tinkama klaviatūra.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne