Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Z jakiej klawiatury będę korzystać podczas testów komputerowych?

Podczas testów wielokrotnego wyboru (w tym także symulacji typu e-tray) kandydaci nie potrzebują klawiatury.

Na czas trwania studium przypadku i testu pisemnego z danej dziedziny domyślnie zostanie im przydzielona klawiatura odpowiednia dla ich drugiego języka. W zaproszeniu na test zostaniesz poproszony o sprawdzenie i – w razie konieczności – zmianę typu przydzielonej klawiatury.

Jeśli wybierzesz klawiaturę inną niż domyślna, niektóre skróty klawiszowe dla znaków z akcentami lub znaków specjalnych mogą być niedostępne. Sprawdź, jakie najczęściej używane znaki specjalne są dostępne podczas testów przez jednoczesne wciśnięcie klawisza Alt i klawisza klawiatury numerycznej. Lista ta jest również dostępna na życzenie w ośrodkach egzaminacyjnych.

W trakcie testów tłumaczenia pisemnego kandydatom zostaną przydzielone domyślnie klawiatury odpowiadające ich pierwszemu językowi (językowi konkursu). Nie będzie możliwości zwrócenia się o inną klawiaturę. W przypadku gdy istnieje kilka krajowych wariantów układu klawiatury (BG, FR, NL), kandydaci będą mogli wybrać preferowany układ klawiatury. Więcej informacji zamieścimy w zaproszeniu.

Wybór klawiatury musi być przemyślany. Należy wziąć pod uwagę to, w jakim języku będzie odbywał się test. Wyboru dokonuje się tylko raz – podjętej decyzji nie można zmienić nawet przed upływem terminu.

Przed rozpoczęciem testów, które wymagają używania klawiatury, należy najpierw upewnić się, czy klawiatura została przydzielona prawidłowo.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie