Najčastejšie otázky

Home > Často kladené otázky > Akú klávesnicu budem používať počas počítačových testov?

Akú klávesnicu budem používať počas počítačových testov?

Počas počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami (vrátane simulovaného vybavovania elektronickej pošty) uchádzači nepotrebujú klávesnice.

Na prípadovú štúdiu a písomný test z odboru vám bude automaticky pridelená klávesnica zodpovedajúca vášmu druhému jazyku. V pozvánke vás požiadame, aby ste si skontrolovali a prípadne zmenili výber klávesnice.

Ak si vyberiete inú klávesnicu, než vám bola pridelená, niektoré klávesové skratky pre znaky s diakritickými znamienkami alebo pre špeciálne znaky nemusia byť k dispozícii. Pozrite si najbežnejšie špeciálne znaky, ktoré môžete počas testov použiť pomocou klávesu Alt v spojení s numerickou klávesnicou. Tento zoznam znakov je takisto k dispozícii na vyžiadanie v testovacích centrách.

Na prekladový test vám automaticky pridelíme klávesnicu zodpovedajúcu vášmu prvému jazyku (jazyku výberového konania). V tomto prípade nemáte možnosť požiadať o alternatívnu klávesnicu. Ak existujú medzi krajinami odchýlky v usporiadaní klávesnice (BG, FR, NL), budete mať možnosť vybrať si z viacerých alternatív. Ďalšie informácie vám poskytneme v pozvánke.

Venujte dostatočnú pozornosť výberu klávesnice a zohľadnite jazyk vášho testu. Po uskutočnení výberu nemožno urobiť žiadne zmeny, a to ani v stanovenej lehote.

V prípade testov, ktoré si vyžadujú používanie klávesnice, sa pred začatím testu uistite, že vám bola pridelená správna klávesnica.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie