Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Katero tipkovnico bom uporabil(-a) pri računalniško podprtih testih?

Katero tipkovnico bom uporabil(-a) pri računalniško podprtih testih?

Za teste z vprašanji izbirnega tipa (vključno s testi e-simulacije nalog) tipkovnica ni potrebna.

Študijo primera in pisni test s področja natečaja kandidat samodejno opravlja na tipkovnici svojega drugega jezika. Vabilo bo vsebovalo zahtevo, da preverite in po potrebi spremenite svoj izbor tipkovnice.

Če kandidat izbere drugo tipkovnico, nekatere bližnjice za znake za naglase/posebne znake mogoče ne bodo na voljo. Poglejte najpogostejše posebne znake, ki jih podpira testno okolje in ki so na voljo z uporabo tipke Alt skupaj s številsko tipkovnico. Seznam je na zahtevo na voljo tudi v testnih centrih.

Teste prevajanja kandidat samodejno opravlja na tipkovnici svojega prvega jezika (jezika natečaja). Kandidat ne more zahtevati druge tipkovnice. Kadar so v posameznem jeziku različne razporeditve tipkovnice (BG, FR, NL), lahko kandidat izbere možnost, ki mu bolj ustreza. Vabilo bo vsebovalo nadaljnje informacije.

Tipkovnico morate izbrati zelo skrbno in pozorno ter pri tem upoštevati jezik testiranja. Izbire tipkovnice kasneje ni več mogoče spremeniti, tudi ne v danem roku.

Pri testih, kjer je potrebna uporaba tipkovnice, pred začetkom testiranja preverite, ali imate pravilno tipkovnico.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne