Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Vilket tangentbord ska jag använda för de datorbaserade proven?

Vilket tangentbord ska jag använda för de datorbaserade proven?

För de datorbaserade proven med flervalsfrågor (inklusive inkorgsövningen) behövs inget tangentbord.

För case-övningen och det skriftliga provet på området får du automatiskt ett tangentbord för ditt språk 2. I kallelsen ber vi dig att kontrollera och eventuellt ändra ditt val av tangentbord.

Om du väljer ett annat tangentbord än det du automatiskt får, har du kanske inte tillgång till vissa av tangentbordets kortkommandon för tecken med accenter och specialtecken. Se de vanligaste specialtecknen som stöds av testmiljön och som kan skrivas med hjälp av alt-tangenten tillsammans med det numeriska tangentbordet. Listan finns också i testcentrumet.

För översättningsproven får du automatiskt tangentbordet för ditt språk 1 (uttagningsprovets språk) som du inte kan ändra. Om ditt land har flera olika tangentbordslayouter (BG, FR, NL) får du välja den du föredrar. Mer information finns i kallelsen.

Välj tangentbord med stor omsorg och med tanke på provspråket, eftersom ditt val inte går att ändra.

När du gör ett prov som kräver tangentbord, förvissa dig om att du verkligen har fått rätt tangentbord innan du börjar provet.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej