ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Някакви съвети във връзка с попълването на графата „Talent Screener“?

Някакви съвети във връзка с попълването на графата „Talent Screener“?

Категории въпроси: 

Усилията и ангажираността при попълването на графата „Talent Screener“ са от изключителна важност в този конкурс, затова ви молим да помислите по следните насоки, преди да подадете кандидатурата си.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не