Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Έχετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου»;

Έχετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη συμπλήρωση της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου» στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, δείτε τις ακόλουθες οδηγίες προτού υποβάλετε την αίτησή σας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι