Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Application > Hur fungerar poängsättningen för Talent Screener?

Hur fungerar poängsättningen för Talent Screener?

Dina svar i Talent Screener får mellan 0 och 4 poäng. 

Din poäng multipliceras med en ”vikt” och läggs samman till en totalpoäng. Dina totalpoäng rangordnas sedan i förhållande till de andra sökandes poäng för att hitta de sökandeprofiler som bäst stämmer in på de arbetsuppgifter som ska utföras.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej