Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνει «στάθμιση» των κριτηρίων της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου»;

Τι σημαίνει «στάθμιση» των κριτηρίων της ενότητας «Αξιολογητής ταλέντου»;

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι