Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Application > Kako se ponderiraju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kako se ponderiraju kriteriji iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne