Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου»;

Πώς καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου»;

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις και τα συμφέροντα της υπηρεσίας προσλήψεων.

Στη συνέχεια, τα κριτήρια αυτά παρουσιάζονται με μορφή ερωτήσεων στην ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου».

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι