Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Application > Hur fastställs urvalskriterierna i Talent Screener?

Hur fastställs urvalskriterierna i Talent Screener?

Valet av urvalskriterier görs på grundval av de färdigheter som krävs för de poster som ska tillsättas och enligt de rekryterande avdelningarnas intressen.

I Talent Screener utformas urvalskriterierna som en uppsättning frågor.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej