Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Application > Jakie informacje należy przedstawić w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności) i ile czasu zajmie mi wypełnienie tej części?

Jakie informacje należy przedstawić w zakładce „Talent Screener” (ocena zdolności) i ile czasu zajmie mi wypełnienie tej części?

Kategorie pytań: 

Na wypełnienie części „Talent Screener” powinieneś przeznaczyć wystarczająco dużo czasu, aby móc przedstawić komisji konkursowej wszelkie informacje, które będą jej potrzebne do oceny Twoich odpowiedzi. Z podanych przez Ciebie informacji musi jasno wynikać, czy spełniasz kryteria określone w odniesieniu do poszukiwanego profilu pracownika. Jeśli skonstruujesz swoje odpowiedzi wokół tych kryteriów, komisji konkursowej łatwiej będzie ocenić Twoje zdolności.

Zapoznaj się starannie z treścią pytania i udziel na nie dokładnej odpowiedzi. Z reguły kandydaci są proszeni o podanie informacji na temat wykształcenia, szkoleń i doświadczenia zawodowego odnoszących się do treści pytania. Może chodzić o informacje takie jak: dane pracodawcy, opisy poszczególnych stanowisk pracy, daty podjęcia i zakończenia pracy, odsetek czasu poświęcany na konkretne obowiązki itp.

Komisja przyzna punkty w oparciu o przydatność zdobytych umiejętności, czas trwania nauki lub pracy, a także poziom odpowiedzialności i zakres obowiązków określonych w elektronicznym zgłoszeniu w zakładce „Talent Screener”.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie