Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς καθορίζεται το «κατώτατο όριο»;

Πώς καθορίζεται το «κατώτατο όριο»;

Για να καθοριστεί το κατώτατο όριο, η βαθμολογία των υποψηφίων κατατάσσεται κατά φθίνουσα σειρά. Εν συνεχεία, η εξεταστική επιτροπή επιλέγει τους υποψηφίους που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, οι οποίοι μπορούν να κληθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (βλ. ερώτηση: «Πόσοι υποψήφιοι θα περάσουν από το στάδιο «Αξιολογητής ταλέντου» στο επόμενο στάδιο»). Το κατώτατο όριο είναι η βαθμολογία του τελευταίου υποψηφίου στον κατάλογο.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι