Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur fastställts ”tröskeln”?

Hur fastställts ”tröskeln”?

För att avgöra var tröskeln hamnar rangordnas de sökandes poäng. Uttagningskommittén väljer därefter de sökande som ligger högst i rangordningen – de kallas till nästa etapp i uttagningsprovet (läs mer i frågan ”Hur många sökande går vidare från Talent Screener till nästa etapp?”). Tröskeln är poängen för den sista personen på listan.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej