Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Kto bude pozvaný do ďalšej fázy?

Kto bude pozvaný do ďalšej fázy?

Keďže do ďalšej fázy môže postúpiť len obmedzený počet uchádzačov, pozvaní budú len tí s najvyšším počtom bodov. Pôjde o uchádzačov, ktorých počet bodov je rovnaký alebo vyšší ako prahová hodnota.

Zoznam úspešných uchádzačov vypracuje výberová komisia v zostupnom poradí podľa celkového počtu získaných bodov.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie