ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как се гарантира равно третиране?

Как се гарантира равно третиране?

Преди подбора се приемат обективни критерии за оценяване в съответствие с обявлението за конкурса и се прилагат стриктно за всички кандидати, за да се гарантира равно третиране.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не