Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;

Πώς διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση;

Πριν από τη διαδικασία επιλογής θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία συμφωνούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού και εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους υποψηφίους, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι