Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur garanteras lika behandling?

Hur garanteras lika behandling?

Före uttagningsprovet fastställs objektiva utvärderingskriterier enligt meddelandet om uttagningsprov. De tillämpas rigoröst på alla sökande för att garantera att alla behandlas lika.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej