ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Конкурсната комисия ще разгледа ли цялостната ми кандидатура при оценяването на моите квалификации в рамките на ,,филтъра на квалификациите“ (Talent Screener)?

Конкурсната комисия ще разгледа ли цялостната ми кандидатура при оценяването на моите квалификации в рамките на ,,филтъра на квалификациите“ (Talent Screener)?

Не, подборът по квалификации се извършва САМО въз основа на отговорите, които дадете в раздела „филтър на квалификациите“.

Конкурсната комисия няма да взема предвид информация, предоставена в друга част на вашата кандидатура.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не