Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Hoće li povjerenstvo za odabir pri bodovanju rubrike "Talent Screener" (Probir talenata) uzeti u obzir sve dijelove moje prijave?

Hoće li povjerenstvo za odabir pri bodovanju rubrike "Talent Screener" (Probir talenata) uzeti u obzir sve dijelove moje prijave?

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne