ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Как конкурсната комисия решава колко точки да даде за всеки отговор в раздела „подбор по квалификации“ (Talent Screener)?

Как конкурсната комисия решава колко точки да даде за всеки отговор в раздела „подбор по квалификации“ (Talent Screener)?

Конкурсната комисия приема обективни критерии за оценка преди процедурата по подбор и в съответствие с обявлението за конкурса.

След това точките отразяват мнението на конкурсната комисия за това доколко информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване, отговаря на критериите във формуляра за оценка.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не