Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Hur bestämmer uttagningskommittén hur många poäng som ska ges för varje svar i Talent Screener?

Hur bestämmer uttagningskommittén hur många poäng som ska ges för varje svar i Talent Screener?

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej