Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Πόσοι υποψήφιοι θα συνεχίσουν από τον Αξιολογητή Ταλέντου στο επόμενο στάδιο;

Πόσοι υποψήφιοι θα συνεχίσουν από τον Αξιολογητή Ταλέντου στο επόμενο στάδιο;

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι