Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Koliko kandidata iz faze "Talent Screener" (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja?

Koliko kandidata iz faze "Talent Screener" (Probir talenata) prolazi u sljedeću fazu natječaja?

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne