ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какви въпроси мога да очаквам да ми бъдат зададени в графата „Talent Screener“?

Какви въпроси мога да очаквам да ми бъдат зададени в графата „Talent Screener“?

Категории въпроси: 

Акцентът е върху различни елементи на вашия професионален опит и квалификации в зависимост от текущите нужди от персонал на институциите.

По принцип от вас ще се изисква да опишете аспекти на вашето образование, обучение и професионален опит, които имат отношение към въпроса. Може да ви бъде поискана и информация, като имена на работодатели, длъжностни характеристики, начални и крайни дати, посветено на определена задача време и др.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не