KKK

Avaleht > KKK > Milliseid küsimusi tavaliselt kvalifikatsiooni hindamiseks (Talent Screener) esitatakse?

Milliseid küsimusi tavaliselt kvalifikatsiooni hindamiseks (Talent Screener) esitatakse?

Küsimuste kategooriad: 

Rõhk on ametialasel töökogemusel ja oskustel ning neid hinnatakse lähtuvalt sellest, millise kvalifikatsiooniga töötajaid institutsioonid parajasti enim vajavad.

Üldjuhul palutakse teil kirjeldada konkreetse küsimusega seotud hariduse, koolituse ja erialase töökogemuse üksikasju. Võidakse küsida nt tööandjate nimesid, tööülesannete kirjeldusi, algus- ja lõppkuupäevi, konkreetse ülesande täitmisele kulunud aega (protsentuaalselt) jne.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei