Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς απαντώ στις ερωτήσεις του Αξιολογητή Ταλέντου;

Πώς απαντώ στις ερωτήσεις του Αξιολογητή Ταλέντου;

Σε κάθε ερώτηση πρέπει να απαντάτε κάνοντας κλικ στο «ναι» ή στο «όχι».

Όταν απαντάτε «ναι», θα πρέπει στη συνέχεια να απαντήσετε σε μια υποερώτηση.

Όταν απαντάτε «όχι», θα προχωρείτε στην επόμενη ερώτηση.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι