Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Application > Kako da odgovorim na pitanja iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kako da odgovorim na pitanja iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kategorije pitanja: 

Na svako pitanje morate odgovoriti klikom na „da” ili „ne”.

Ako ste odgovorili s „da”, morate odgovoriti i na potpitanje.

Ako ste odgovorili s „ne”, prijeđite na sljedeće pitanje.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne