Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Kako da odgovorim na pitanja iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Kako da odgovorim na pitanja iz rubrike "Talent Screener" (Probir talenata)?

Na svako pitanje morate odgovoriti klikom na „da” ili „ne”.

Ako ste odgovorili s „da”, morate odgovoriti i na potpitanje.

Ako ste odgovorili s „ne”, prijeđite na sljedeće pitanje.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne