Vanliga frågor

Home > Vanliga frågor > Hur svarar jag på frågorna i Talent Screener?

Hur svarar jag på frågorna i Talent Screener?

Du svarar på frågorna genom att välja ”ja” eller ”nej”.

Om du svarar ja får du svara på en delfråga.

Om du svarar nej går du vidare till nästa fråga.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej