Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Graduate Administrators 2019 > Τι είναι η δοκιμασία e-tray;

Τι είναι η δοκιμασία e-tray;

Η δοκιμασία e-tray πραγματοποιείται με τη χρήση υπολογιστή και συνίσταται σε προσομοίωση μιας πραγματικής κατάστασης εργασίας, όπου μέσω μιας θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η δοκιμασία γίνεται στη δεύτερη γλώσσα του υποψηφίου και στοχεύει στην αξιολόγηση τεσσάρων ικανοτήτων:

  • Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
  • Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία
  • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση
  • Συνεργασία με άλλους
Reference number: 

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι