Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad is triail inbhosca ríomhphoist ann?

Cad is triail inbhosca ríomhphoist ann?

Catagóirí ceisteanna: 

Is é rud atá i dtriail an inbhosca ríomhphoist ionsamhlú, ar ríomhaire, de dheacracht san ionad oibre arb é atá ann faisnéis a láimhseáil a fuarthas in inbhosca ríomhphoist faoi ghnó ar leith. Caithfidh na hiarrthóirí na réitigh is fearr is féidir a cheapadh ar an deacracht, laistigh d’achar ama socraithe. Is sa teanga a roghnaigh an t-iarrthóir mar theanga 2 a dhéantar an triail agus tá an triail ceaptha ceithre inniúlacht a mheas, mar atá:

  • anailísiú agus réiteach fadhbanna
  • Obair d'ardcháilíocht a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach
  • Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán
  • Obair bhuíne
Reference number: 

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh