Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Što je to test simulacije e-sandučića (<i>e-tray</i>)?

Što je to test simulacije e-sandučića (<i>e-tray</i>)?

Kategorije pitanja: 

Test simulacije e-sandučića (e-tray) računalna je simulacija stvarne situacije na poslu. Riječ je o imitaciji sandučića elektroničke pošte s informacijama koje se odnose na određenu temu. Kandidati moraju u zadanom vremenu na najbolji mogući način pronaći rješenja. Test se polaže na jeziku 2 i napravljen je tako da mjeri četiri kompetencije:

  • analiziranje i rješavanje problema
  • usmjerenost na kvalitetu i rezultate
  • određivanje prioriteta i organiziranje rada
  • rad s drugima.
Reference number: 

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne