Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är en inkorgsövning?

Vad är en inkorgsövning?

Frågekategorier: 

En inkorgsövning är en datorbaserad simulering av en verklig arbetssituation. Du får en fiktiv inkorg som innehåller information om ett ärende. Du ska hitta de bästa lösningarna du kan inom utsatt tid. Övningen görs på ditt andraspråk och ska testa följande fyra kompetenser :

  • Analys och problemlösning
  • Kvalitet och resultat
  • Prioritering och organisation
  • Samarbete
Reference number: 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej