Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > När får jag reda på resultatet av de datorbaserade proven med flervalsfrågor?

När får jag reda på resultatet av de datorbaserade proven med flervalsfrågor?

  • Du får inte reda på några resultat på provcentrumet utan de meddelas via ditt Epsokonto cirka 3–5 veckor efter avslutad provperiod.
  • Innan provresultaten meddelas har uttagningskommittén (för uttagningsprov) eller Epso (urval inom CAST) granskat, godkänt och validerat dem. När resultaten har meddelats kan du inte längre ifrågasätta om frågorna är korrekta. 

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej