DUK

Pradžia > DUK > Jeigu jau esu ES institucijų darbuotojas, ar tai reiškia, kad mano galimybės įveikti atranką didesnės?

Jeigu jau esu ES institucijų darbuotojas, ar tai reiškia, kad mano galimybės įveikti atranką didesnės?

Klausimų kategorijos: 

EPSO atrankos procedūras visų pirma rengia visiems ES piliečiams. Nė vienu etapu nedaroma jokio skirtumo tarp kandidatų, kurie dar nedirba ar jau dirba ES institucijose, o testai (kompiuteriniai testai, atrankos pagal kvalifikaciją, rašytiniai ir kt. testai) vertinami anonimiškai.

Visi kandidatai laiko lygiaverčius testus, visiems taikomi tie patys atrankos kriterijai.

Tarnybos nuostatuose (tai oficialus dokumentas, kuriame aprašomos Europos Sąjungos institucijų pareigūnų darbo taisyklės ir sąlygos bei principai) nustatytas labai aiškus konkursų rengimo teisinis pagrindas. Viešuose konkursuose gali dalyvauti visi ES piliečiai, o vidaus konkursai rengiami tik ES institucijose jau dirbantiems kandidatams. Viešuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams, kurie jau dirba ES institucijose, negali būti suteikiama jokių papildomų privilegijų, nes taip būtų sudarytos aiškiai nevienodos kandidatavimo sąlygos.

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne