ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

На какъв език трябва да попълня формуляра за кандидатстване?

Категории въпроси: 

Избраните от вас езици във формуляра за кандидатстване ще определят на какви езици ще участвате в различните етапи на конкурса или процедурата за подбор и на какъв език трябва да попълните вашия формуляр за кандидатстване.

За повече информация за езиците, предлагани за вашата процедура за подбор, и изискваната степен на владеене, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес.

Можете да изберете всеки от предлаганите езици, но, моля, имайте предвид, че конкурсната комисия и службите, набиращи персонал, работят на ограничен брой езици (най-често използваните общи официални езици на ЕС) и поради това ви приканваме да изпратите формуляра за кандидатстване на един от тези работни езици, за да улесните процедурата за подбор и/или наемане на работа на по-късен етап.

Ако преминете успешно процедурата за подбор и ако сте използвали друг език за попълване на формуляра в момента на кандидатстването, ще поискат от вас да представите превод на формуляра за кандидатстване на един от работните езици.

Членовете на конкурсната комисия и службите, набиращи персонал, са съставени от служители на институциите на ЕС. Моля, вижте по-долу справка за езиците, които настоящите служители са заявили, че владеят:


Език

 Посочен от ... % от служителите на ЕС

EN

английски

87,2%

FR

френски

76,6 %

DE

немски

24,6 %

NL

нидерландски

16,4 %

IT

италиански

15,5 %

ES

испански

15,1 %

PL

полски

5,3 %

EL

гръцки

4,5 %

RO

румънски

3,9 %

PT

португалски

3,6 %

SV

шведски

3,2 %

HU

унгарски

2,9 %

FI

фински

2,7 %

BG

български

2,7 %

CS

чешки

2,6 %

DA

датски

2,1 %

SK

словашки

1,8 %

LT

литовски

1,5 %

SL

словенски

1,2 %

LV

латвийски

1,2 %

ET

естонски

1,1 %

HR

хърватски

0,8 %

MT

малтийски

0,8 %

GA

ирландски

0,4 %

Отговорът полезен ли беше?

Да Не