Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Σε ποια/ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω το έντυπο της αίτησής μου;

Σε ποια/ες γλώσσα/-ες πρέπει να συμπληρώσω το έντυπο της αίτησής μου;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η επιλογή των γλωσσών που κάνετε στην αίτησή σας θα καθορίσει σε ποιες γλώσσες θα διαγωνιστείτε στα διάφορα στάδια του διαγωνισμού ή της διαδικασίας επιλογής, και σε ποια γλώσσα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες γλώσσες για τη διαδικασία επιλογής σας, καθώς και για το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης τους, θα βρείτε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες γλώσσες, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η εξεταστική επιτροπή και οι υπηρεσίες πρόσληψης εργάζονται σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας (στις πιο κοινές επίσημες γλώσσες της ΕΕ) και συνεπώς σας συνιστούμε να υποβάλετε την αίτησή σας σε μία από αυτές τις γλώσσες ώστε να διευκολύνετε τη διαδικασία επιλογής ή/και πρόσληψης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Αν επιτύχετε στη διαδικασία επιλογής και αν χρησιμοποιήσατε άλλη γλώσσα για να συμπληρώσετε το έντυπο της αίτησης κατά τη στιγμή υποβολής της, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε μετάφραση της αίτησής σας σε μία από τις γλώσσες επικοινωνίας.

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και οι υπηρεσίες πρόσληψης χρησιμοποιούν ως βάση το υπάρχον προσωπικό των οργάνων της ΕΕ. Ως αναφορά, παρατίθενται στη συνέχεια οι γλώσσες τις οποίες το υπάρχον προσωπικό έχει δηλώσει ότι γνωρίζει:


Γλώσσα

 Δηλώθηκε από ... % του προσωπικού της ΕΕ

EN

English

87,2%

FR

français

76,6 %

DE

Deutsch

24,6 %

NL

Nederlands

16,4 %

IT

italiano

15,5 %

ES

español

15,1 %

PL

polski

5,3 %

EL

ελληνικά

4,5 %

RO

română

3,9 %

PT

português

3,6 %

SV

svenska

3,2 %

HU

magyar

2,9 %

FI

suomi

2,7 %

BG

български

2,7 %

CS

čeština

2,6 %

DA

dansk

2,1 %

SK

slovenčina

1,8 %

LT

lietuvių

1,5 %

SL

slovenščina

1,2 %

LV

latviešu

1,2 %

ET

eesti

1,1 %

HR

hrvatski

0,8 %

MT

Malti

0,8 %

GA

Gaeilge

0,4 %

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι