Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cén teanga is gá dom a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach?

Cén teanga is gá dom a úsáid chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach?

Catagóirí ceisteanna: 

Na teangacha a roghnóidh tú san fhoirm iarratais, is dá réir sin a chinnfear cé na teangacha a úsáidfidh tú sna céimeanna éagsúla den chomórtas nó den phróiseas roghnúcháin, agus cén teanga is gá duit a úsáid chun d’fhoirm iarratais a líonadh isteach.

Má tá tuilleadh eolais uait faoi na teangacha is féidir leat a úsáid i do phróiseas roghnúcháin, agus faoin leibhéal eolais is gá, féach an Fógra Comórtais nó an Glao ar léiriú spéise.

Féadfaidh tú aon cheann de na teangacha is féidir a úsáid a roghnú, ach tabhair do d'aire go mbíonn an Bord Roghnúcháin agus na seirbhísí earcaíochta ag obair i líon teoranta teangacha cumarsáide (na teangacha oifigiúla sin de chuid an Aontais Eorpaigh is mó a úsáidtear) agus moltar duit, dá bhrí sin, an fhoirm iarratais a chur isteach i gceann de na teangacha sin chun an próiseas roghnúcháin agus/nó earcaíochta a éascú tráth níos déanaí.

Má éiríonn an próiseas roghnúcháin leat agus má d'úsáid tú teanga eile chun an fhoirm iarratais a líonadh isteach tráth an iarratais, iarrfar ort aistriúchán ar d’fhoirm iarratais i dteanga amháin de na teangacha cumarsáide a sholáthar.

Baill foirne reatha institiúidí an Aontais Eorpaigh a bhíonn ina gcomhaltaí de na boird roghnúcháin agus a mbaineann na seirbhísí earcaíochta leas astu. Mar thagairt, seo thíos na teangacha ar dhearbhaigh na baill foirne reatha eolas a bheith acu orthu:


Teanga

 Dearbhaithe ag ... % de bhaill foirne an Aontais

EN

English

87.2%

FR

français

76.6%

DE

Deutsch

24.6%

NL

Nederlands

16.4%

IT

italiano

15.5%

ES

español

15.1%

PL

polski

5.3%

EL

ελληνικά

4.5%

RO

română

3.9%

PT

português

3.6%

SV

svenska

3.2%

HU

magyar

2.9%

FI

suomi

2.7%

BG

български

2.7%

CS

čeština

2.6%

DA

dansk

2.1%

SK

slovenčina

1.8%

LT

lietuvių

1.5%

SL

slovenščina

1.2%

LV

latviešu

1.2%

ET

eesti

1.1%

HR

hrvatski

0.8%

MT

Malti

0.8%

GA

Gaeilge

0.4%

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh