Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

V akom jazyku mám vyplniť prihlášku?

Kategórie otázok: 

Výber jazykov, ktorý uvediete vo vašej prihláške, ovplyvní, v ktorom jazyku absolvujete rôzne fázy výberového konania a v akom jazyku budete musieť vyplniť prihlášku.

Viac informácií o jazykoch ponúkaných vo vašom výberovom konaní a o požadovanej úrovni znalostí nájdete v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.

Zvoliť si môžete ktorýkoľvek z ponúkaných jazykov, ale majte na pamäti, že výberová komisia a náborové útvary pracujú v obmedzenom počte dorozumievacích jazykov (najbežnejšie spoločné úradné jazyky EÚ) a preto by ste svoju prihlášku mali predložiť v jednom z týchto jazykov. Uľahčíte tým priebeh výberového konania a/alebo nábor v neskoršej fáze.

Ak uspejete vo výberovom konaní a ak ste v čase prihlasovania pri vyplnení prihlášky použili iný jazyk, vyzveme vás, aby ste poskytli preklad prihlášky do jedného z dorozumievacích jazykov.

Členovia výberovej komisie a náborové útvary čerpajú z informácií o súčasných zamestnancoch inštitúcií EÚ. Pre informáciu uvádzame znalosť jazykov, ako ju uviedli súčasní zamestnanci:


Jazyk

 Ovláda ho ... % zamestnancov EÚ

EN

English

87,2 %

FR

français

76,6 %

DE

Deutsch

24,6 %

NL

Nederlands

16,4 %

IT

italiano

15,5 %

ES

español

15,1 %

PL

polski

5,3 %

EL

ελληνικά

4,5 %

RO

română

3,9 %

PT

português

3,6 %

SV

svenska

3,2 %

HU

magyar

2,9 %

FI

suomi

2,7 %

BG

български

2,7 %

CS

čeština

2,6 %

DA

dansk

2,1 %

SK

slovenčina

1,8 %

LT

lietuvių

1,5 %

SL

slovenščina

1,2 %

LV

latviešu

1,2 %

ET

eesti

1,1 %

HR

hrvatski

0,8 %

MT

Malti

0,8 %

GA

Gaeilge

0,4 %

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie