Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > På vilket språk ska jag fylla i mitt ansökningsformulär?

På vilket språk ska jag fylla i mitt ansökningsformulär?

Frågekategorier: 

Det språkval som du gör i din ansökan kommer att bestämma vilka språk du ska använda i uttagnings- eller urvalsförfarandets olika etapper och på vilket språk du ska fylla i ditt ansökningsformulär.

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att lämna intresseanmälan kan du läsa mer om vilka språk som erbjuds i ditt urvalsförfarande och vilken nivå på språkkunskaperna som krävs.

Du kan välja mellan de språk som erbjuds, men tänk på att uttagningskommittén och de rekryterande avdelningarna jobbar på ett begränsat antal arbetsspråk (de vanligaste officiella EU-språken) och vi råder dig därför att fylla i din ansökan på ett av de språken för att underlätta urvalsförfarandet och rekryteringen i ett senare skede.

Om du blir godkänd i urvalsförfarandet och har använt ett annat språk för att fylla i ansökningsformuläret vid ansökningstillfället, kan du bli uppmanad att lämna in en översättning av din ansökan på ett av arbetsspråken.

Uttagningskommitténs medlemmar och de rekryterande avdelningarna förlitar sig på EU-institutionernas aktuella personal. I upplysningssyfte får du här en sammanställning av vilka språkkunskaper som den aktuella personalen har:


Språk

 Andel av EU-personalen som kan ett språk (i %)

EN

engelska

87,2 %

FR

franska

76,6 %

DE

tyska

24,6 %

NL

nederländska

16,4 %

IT

italienska

15,5 %

ES

spanska

15,1 %

PL

polska

5,3 %

EL

grekiska

4,5 %

RO

rumänska

3,9 %

PT

portugisiska

3,6 %

SV

svenska

3,2 %

HU

ungerska

2,9 %

FI

finska

2,7 %

BG

bulgariska

2,7 %

CS

tjeckiska

2,6 %

DA

danska

2,1 %

SK

slovakiska

1,8 %

LT

litauiska

1,5 %

SL

slovenska

1,2 %

LV

lettiska

1,2 %

ET

estniska

1,1 %

HR

kroatiska

0,8 %

MT

maltesiska

0,8 %

GA

iriska

0,4 %

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej