KKK

Avaleht > KKK > Kuidas tagab EPSO kandidaatide võrdse kohtlemise?

Kuidas tagab EPSO kandidaatide võrdse kohtlemise?

Küsimuste kategooriad: 

Kõiki EPSO teste ning nende hindamismetoodikat analüüsitakse põhjalikult, et tagada kandidaatide võrdne kohtlemine ning välistada osade kandidaatide sattumist ebavõrdsesse olukorda. EPSO viib oma tegevust parajasti kooskõlla uhiuue ISO hindamismenetluste standardiga ning on juba täitnud kõik ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevad nõuded.

Üks õiglase kohtlemise peamisi aspekte on sooline tasakaal ning EPSO püüdleb selle poole, et nii kandidaatide kui ka valituks osutunute hulgas oleks piisavalt mehi ja naisi. Siiski tuleb ette, et mõned konkursid huvitavad peamiselt naisi, teised jälle mehi. Üldjuhul valitseb aga kandidaatide hulgas sooline tasakaal ning viimasel üldametnike konkursil oli edukate kandidaatide hulgas 50% naisi ja 50% mehi.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei