Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Η βαθμολογία που επιτυγχάνω στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό.

Η βαθμολογία που επιτυγχάνω στις δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό.

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Έχετε υπόψη σας ότι το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή αποφασίζεται από την εξεταστική επιτροπή κάθε διαγωνισμού και συνεπώς μπορεί να διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση των βαθμολογιών που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι από χρόνο σε χρόνο ή από προφίλ σε προφίλ. Παρότι ορισμένες ερωτήσεις μπορεί να ομοιάζουν, ή να επαναλαμβάνονται, αξίζει να σημειωθεί ότι η EPSO, με πάνω από 80.000 ερωτήσεις στη βάση δεδομένων της, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες θεμάτων αυτού του είδους παγκοσμίως, σύμφωνα με ειδικούς του τομέα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι