KKK

Home > KKK > EPSO tests: myths and facts > Testiküsimuste tõlke kvaliteet on mõnes keeles parem kui teistes.

Testiküsimuste tõlke kvaliteet on mõnes keeles parem kui teistes.

Teste ja testiküsimusi tõlgivad ELi institutsioonide professionaalsed tõlkijad ning tõlke kvaliteeti kontrollitakse enne testide kasutuselevõtmist väga põhjalikult. Valikvastustega arvutipõhiste testide punktijaotus ja minimaalse nõutava punktisumma saanute arv on kõikide ELi keelte puhul sarnases suurusjärgus.

Valikvastustega arvutipõhiste testide küsimuste kvaliteeti (keelte, küsimuste jm kaupa) kontrollitakse pidevalt, et kindlaks teha võimalikke vigu ja neid parandada. Kandidaatide vaidlustatud küsimused vaatab läbi valikukomisjon ning kui leitakse, et mõnes küsimuses on viga, jäetakse see kõikide kõnealust testi teinud kandidaatide punktiarvestusest välja ning eemaldatakse tulevaste kandidaatide testiküsimuste andmebaasist. Siiani on tulnud valikvastustega küsimusi vea tõttu välja jätta äärmiselt harva: kõikidest andmebaasi kantud valikvastustega küsimustest on vigaseks osutunud 0,09% kuni 0,33%.

Enamiku EPSO testide näidised eri keeltes leiate näidistestide lehelt.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei