Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Varför är översättningen av provinnehållet bättre på vissa språk än andra?

Varför är översättningen av provinnehållet bättre på vissa språk än andra?

Frågekategorier: 

Proven och provinnehållet översätts av EU-institutionernas översättare och går igenom en mycket sträng kvalitetskontroll innan de används.

Flervalsfrågorna kontrolleras regelbundet (t.ex. språk för språk och fråga för fråga) för att hitta eventuella problem och rätta till dem. Uttagningskommittén går igenom alla frågor som de sökande ifrågasätter. Om kommittén anser att en viss fråga är felaktig, stryks frågan för alla sökande som fått den och den tas bort från frågedatabasen inför framtida prov. Hittills har mycket få flervalsfrågor strukits (mellan 0,09 och 0,33 procent av det totala antalet flervalsfrågor i databasen).

Du hittar exempel på frågor på olika språk från de flesta Epsoprov på sidan med exempelprov.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej