Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > V teste schopností verbálneho uvažovania som dosiahol nízke bodové hodnotenie, a to aj napriek tomu, že som ho absolvoval v materinskom jazyku.

V teste schopností verbálneho uvažovania som dosiahol nízke bodové hodnotenie, a to aj napriek tomu, že som ho absolvoval v materinskom jazyku.

Kategórie otázok: 

Test verbálneho uvažovania nie je jazykový test, takže nízke hodnotenie neznamená nedostatočnú znalosť tohto jazyka; merajú sa ním len schopnosti uvažovania. Testy uvažovania zohrávajú pri hodnotení rozhodujúcu úlohu, pretože každodenná práca úradníkov EÚ vo veľkej miere závisí od ich schopnosti správne uvažovať a pochopiť zložité informácie. O úrovni náročnosti počítačových testov s voliteľnými odpoveďami rozhoduje pri každom výberovom konaní výberová komisia. Ich úroveň sa môže teda pri každom výberovom konaní líšiť a uchádzači by preto nemali porovnávať svoje výsledky s výsledkami z predošlých rokov. 

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie