ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора от процедурата за подбор на договорно наети служители (CAST Permanent) — какво мога да направя?

Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора от процедурата за подбор на договорно наети служители (CAST Permanent) — какво мога да направя?

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестов въпрос, свържете се с EPSO само чрез уебсайта на EPSO (службата за контакт с кандидатите) в срок от 3 календарни дни от датата на провеждане на вашите тестове на компютър, като опишете какъв е бил въпросът (неговото съдържание), за да можем да идентифицираме с точност съответния въпрос или въпроси, и обясните възможно най-ясно естеството на предполагаемата грешка. Моля, посочете също така вашия номер на кандидат (вж. съответното приложение към поканата за заявяване на интерес).

Ако даден елемент не отговаря на строгите критерии за качество на EPSO, въпреки наличието на щателен контрол на качеството, се прилагат следните корективни мерки:
- Въпросът се коригира или се отстранява от базата данни
- Възможно е да се приложи компенсация, ако това се е отразило неблагоприятно на вашия резултат.

Вж. повече информация за безсрочната процедура за подбор CAST Permanent.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не