ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора от процедурата за подбор на договорно наети служители (CAST Permanent) — какво мога да направя?

Възникна проблем с един от въпросите с избор между няколко отговора от процедурата за подбор на договорно наети служители (CAST Permanent) — какво мога да направя?

Ако имате сериозни съмнения относно съдържанието на тестови въпрос, моля, свържете се със службата на EPSO за контакт с кандидатите в срок от три календарни дни от провеждането на тестовете, като опишете ясно обстоятелствата и посочите номера си на кандидат (вж. каква е процедурата в поканата за изразяване на интерес).

Ако даден елемент не отговаря на строгите критерии за качество на EPSO въпреки щателния контрол на качеството, се прилагат следните корективни мерки:
- Елементът се коригира или се отстранява от базата данни;
- Възможно е да се приложи компенсация, ако това се е отразило неблагоприятно на вашия резултат.

Вж. повече информация за безсрочната процедура за подбор CAST Permanent.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не