Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Nezdála se mi jedna z otázek ve výběrovém řízení na smluvní zaměstnance (CAST Permanent). Kam to můžu nahlásit?

Nezdála se mi jedna z otázek ve výběrovém řízení na smluvní zaměstnance (CAST Permanent). Kam to můžu nahlásit?

Máte-li vážné pochybnosti o obsahu otázky v testu, můžete se během třech kalendářních dnů od data konání testu obrátit na kontaktní středisko úřadu EPSO. V takovém případě je vždy nutné problém podrobně popsat a uvést své číslo uchazeče (viz postup ve výzvě k vyjádření zájmu).

Pokud daná otázka i přes důkladnou kontrolu ze strany úřadu EPSO nesplňuje přísná kritéria kvality, budou přijata tato nápravná opatření:
Otázka bude opravena nebo vyřazena z databáze.
Jestliže tato otázka negativně ovlivnila váš výkon, může vám být přiznána kompenzace.

Další informace o výběrovém řízení CAST Permanent

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne