KKK

Home > KKK > Mul tekkis kahtlusi lepinguliste töötajate valikumenetluse (tähtajatu CAST) ühe valikvastustega testi küsimuse suhtes. Mida saan teha?

Mul tekkis kahtlusi lepinguliste töötajate valikumenetluse (tähtajatu CAST) ühe valikvastustega testi küsimuse suhtes. Mida saan teha?

Kui teil tekib tõsine kahtlus seoses mõne testiküsimusega, võtke palun ühendust EPSO kandidaatide teabetalitusega kolme kalendripäeva jooksul alates testi tegemisest ning kirjeldage selgelt olukorda ja märkige oma kandidaadinumber (vt osalemiskutses kirjeldatud menetlust).

EPSO kontrollib küll põhjalikult kõiki testiküsimusi, kuid kui sellest hoolimata selgub, et mõni neist EPSO rangetele kvaliteedikriteeriumidele ei vasta, kohaldatakse järgmisi parandusmeetmeid:
- küsimus parandatakse või eemaldatakse andmebaasist;
- teie suhtes võidakse kohaldada kompenseerivaid meetmeid, kui see mõjutas teid negatiivselt.

Vt lisateavet  tähtajatu CASTi valikumenetluse kohta.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei